Λογότυπο Eταιρίας [302xX]

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης 2019